WODOMIERZE DOMOWE i PRZEMYSŁOWE


Oferujemy pełną gamę nowoczesnych wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i goracej o przepływach 3,5 m³/h - 600 m³/h i średnicach przyłącza Dn 15 – Dn 300, opcjonalnie wyposażonych w nadajniki impulsów.

W tym wodomierze: jednostrumieniowe, wielostrumieniowe, wolumetryczne, śrubowe: z poziomą osią wirnika i pionową osią wirnika, sprzężone, studzienne ( kątowe ), irygacyjne, hydrantowe ( także do sprawdzania hydrantów ).Klasy pomiarowe A, B, C,D.     

W ramach problematyki opomiarowania świadczymy dodatkowo usługi:   ·        

  • odkupu wodomierzy wyeksploatowanych Powogaz i Metron,        
  • naprawy wodomierzy Powogaz i Metron,      
  • organizacji procesu wtórnej legalizacji,     
  • optymalizacji doboru wodomierzy,    
  • pierwotnego i wtórnego montażu wodomierzy.            

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami technicznymi oferowanych wodomierzy.
Js [POWOGAZ]


Js-Nk-Nkp [POWOGAZ]


Wodomierze skrzydełkowe wielostrumieniowe POWOGAZ


Js klasa C (kołnierzowe)


Wodomierze jednostrumieniowe ( klasa C ) Js,Js-NK, -NO,-NKO, -NKOP [POWOGAZ]


Wodomierze irygacyjne WI-01, -02 [POWOGAZ]


Wodomierze irygacyjne WI-NK -01, -02 [POWOGAZ]


Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika [POWOGAZ] -MW -NO, - NKO, - NKOP


Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika [POWOGAZ] -MW


Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika [POWOGAZ] -MWN


Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika [POWOGAZ] -MWN-NK, - NO, - NKO, - NKOP


Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika [POWOGAZ] -MZ


Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika [POWOGAZ] -MZ-NK


Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika [POWOGAZ] -MP-01, MP1 30


Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika [POWOGAZ] -MP-NK-01, -NO-01, -NKO-01, -NKOP-01, MP130 NK


Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika [POWOGAZ] -MP-NO-01, -NKO-01, -NKOP-01


Wodomierze sprzężone [POWOGAZ] -MWN _JS-S


Wodomierze sprzężone [POWOGAZ] -MWN _JS-S-NK


Wodomierze sprzężone [POWOGAZ] -MWN_WS-S


Wodomierze sprzężone [POWOGAZ] -MWN_WS-S-NK


Wodomierz wolumetryczny [POWOGAZ] -MSV


Wodomierze mokrobieżne wielostrumieniowe [POWOGAZ] -MNK, MNK-RP


Wodomierze mokrobieżne wielostrumieniowe [POWOGAZ] -MNK-N, MNK-RP-N


Wodomierz hydrantowy JSH [POWOGAZ]


Wodomierz śrubowy hydrantowy MZ 50-G [POWOGAZ]


Wodomierze hydrantowe


Wodomierze hydrantowe [ELSTER]


Wodomierze hydrantowe R110 [ELSTER]

   

Copyright 2004 PIAS-KAN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.