STUDNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCHOferujemy bardzo zróżnicowany typoszereg studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do wszechstronnego zastosowania w tym, jako: podłączeniowe, wytracania energii, rozprężne, przepompownie, zbiorniki.

 Część studni umożliwia montaż armatury typu np.: zasuwy ( zawory burzowe, przeciwcofkowe ), przepustnice, pompy. Są to między innymi studnie cylindryczne, walcowe, prostopadłościenne, monolityczne, segmentowe, włazowe. Średnice naszych studni to Dn 600, 800, 900, 1000, 1100,1200.
Studnie charakteryzują się szczelnością, wytrzymałością, możliwością montażu w wodach gruntowych, łatwością samodzielnego wykonania niezbędnych podłączeń, mogą też być wyposażane w pokrywy o różnych klasach wytrzymałości.

Studnie włazowe mają stopnie antypoślizgowe ( także z nakładkami ze stali ). Wysokość studni od 1000 do 5000 mm w zależności od przeznaczenia, opcjonalnie istnieje możliwość stosowania nasad teleskopowych. Tworzywo sztuczne zastosowane do produkcji studni spełnia powszechnie uznane normy jakościowe, jest również odporne na obciążenia mechaniczne i ścieralność.

Studnie Univa [Kessel]


Techniczne informacje  [Romold]


Kanalizacja sanitarna i deszczowa [Romold]


Informacja do projektu [Romold]


Katalog produktów 2002 [Romold]


Lista produktów [Romold]


Przegląd produktów [Romold]


Symbole i oznaczenia studni 2006 [Romold]


Studnie kanałowe [Romold]


Studnie rozprężne [Romold]


Pompownie do zabudowy [Romold]


Zbiorniki PE [Romold]


Studnia kanalizacyjna [PROX]

   

Copyright 2004 PIAS-KAN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.