OPOMIAROWANIE


Problematyką opomiarowania wody i ścieków zajmujemy się od wielu lat.

Wspólne doświadczenia nasze i kontrahentów pozwoliły na wypracowanie przejrzystej, kompleksowej oferty wielu odmian i typów wodomierzy ( także wyposażonych w nadajniki impulsów: NK, NO, NKO, NKP, NKOP ) i urządzenia umożliwiające odczyty radiowe. Różne rozwiązania techniczne dotyczą także przepływomierzy ścieków ( elektromagnetyczne i ultradźwiękowe ).

W ramach oferty uzupełniającej proponujemy mierniki zliczające współdziałające z wodomierzami, jak też zabezpieczenia antymagnesowe i wykrywacze pola wytwarzanego przez stosowanie magnesów neodymowych.

Specjalizujemy się również w organizacji wtórnego procesu legalizacyjnego wodomierzy, dostawach wodomierzy po wtórnej legalizacji i ich naprawach.

Świadczymy również usługi instalacyjne wodomierzy.

Dodatkową ofertę stanowią studnie wodomierzowe o różnych średnicach i wyposażeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą .

   

Copyright 2004 PIAS-KAN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.