OCHRONA ŚRODOWISKA

Jest to bardzo ważny obszar działalności naszej firmy łączący w dużym zakresie poszczególne branże np. kanalizację ( separatory ropopochodnych, tłuszczu, skrobi i neutralizatory, blokady oleju ) z oczyszczalniami ścieków, które mogą występować jako urządzenia dodatkowo zintegrowane bądź samodzielnie.
Dlatego też prosimy o zapoznawanie się również z materiałami technicznymi zawartymi przykładowo w działach: Armatura, Kanalizacja i Opomiarowanie.


   

Copyright 2004 PIAS-KAN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.