KONTAKTPIAS-KAN Sp. z o.o. 
Al. Prymasa Tysiąclecia 78 D
01-424 Warszawa
 

 KRS 0000132964  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy  kapitał 100 000 PLN   REGON 016350101   NIP 521-31-00-461  PL521-31-00-461

tel./fax (022) 877 00 21,   837 40 60,    836 91 99
e-mail: piaskan@piaskan.pl www.piaskan.pl

Nasza siedziba znajduje się w obszarze pomiędzy ulicami Górczewską i Obozową jadąc Al. Prymasa Tysiąclecia w kierunku Białegostoku.

Jadąc do nas samochodem od strony Dworca Zachodniego należy skręcić w  prawo za przystankiem autobusowym  ( rondo ulic Górczewskiej i Prymasa Tysiąclecia przy " PKP Koło " ). Następnie jadąc wzdłuż pawilonów motoryzacyjnych dojechać do końca uliczki.

Aby powiększyć, proszę kliknąć plan.

Prezes Zarządu  Mirosław Sawiak
tel. kom. 0 606 323 946

Dział Wod – Kan separatory: tłuszczu, ropopochodnych, skrobi; studnie, zbiorniki,  przepustnice, zasuwy i zawory, regulatory ciśnienia, wpusty i odwodnienia, opomiarowanie ścieków, neutralizatory, przydomowe i  kontenerowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, przepompownie, pompy:  w tym membranowe, perystaltyczne, wody brudnej.


      

                                 
 Paweł Sawiak              tel. kom.  0 600 358 850


Dział Instalacji: opomiarowanie wody i ciepła, naprawa / wtórna legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy, montaże, armatura, hydranty, studnie, elektronarzędzia i narzędzia akumulatorowe, pompy do   wykopów.

 Kierownik działu: Tomasz Pawłowski    tel. kom. 0 604 588 071
         
Jerzy Kacprzak  tel. kom.  0 600 883 134
          Marcin Pijanka          tel. kom. 0 600 358 847

Wyślij do nas zapytanie

Nazwa Firmy

Imię i Nazwisko

Email:

Adres:

Prośba o:

   

Copyright 2004 PIAS-KAN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.